Fuzja wyobraźni, czyli malarstwo fantastyczne w „Ochorowiczówce”

Surrealistyczna podróż w głąb człowieka, dzieła z pogranicza jawy i snu czy też tajemnice ludzkiej egzystencji to tylko niektóre zagadnienia związane z malarstwem fantastycznym, które niedługo będzie można podziwiać w wiślańskim Muzeum Magicznego Realizmu. 5 sierpnia o godzinie 18:00 w „Ochorowiczówce” odbędzie się wernisaż wystawy „Fuzja wyobraźni”. Ekspozycja składa się z prac artystów tworzących w nurtach surrealizmu, magicznego realizmu oraz szeroko pojętego malarstwa fantastycznego – kierunkach, które wzbudzają coraz większe zainteresowanie w świecie sztuki.

Projekt powstał z inicjatywy samych twórców, autorów poszczególnych dzieł, którzy za pomocą swojej sztuki chcieli mieć bezpośredni wpływ na to, do kogo trafia przekaz, płynący z ich obrazów. Nazwa wystawy również nie została pozostawiona przypadkowi.

W tak krótkiej formie nazewniczej twórcy zawarli samo sedno i esencję tego co łączy grupę. „Fuzja”, jako integracja umysłów o odmiennej percepcji rzeczywistości, odbywa się pod egidą „wyobraźni”, kluczowego elementu jakim cechuje się ich malarstwo i obok warsztatu, stanowi jego podstawę. – czytamy na stronie internetowej poświęconej całej inicjatywie.

Ekspozycja „Fuzja wyobraźni” obejmuje malarstwo abstrakcyjne i surrealistyczne, a także magiczny realizm, który jest szczególnie bliski wiślańskiej „Ochorowiczówce”. Również sam zakres tematyczny wystawy jest niezmiernie szeroki. Poszczególne dzieła skupiają się przede wszystkim wokół zagadnień egzystencjalnych i społecznych. Artyści w centrum swoich zainteresowań malarskich umieścili człowieka oraz jego relację z otoczeniem. Oprócz tego część twórców porusza w swoich pracach zagadnienia fantastyczne, mitologiczne czy futurologiczne. Prezentowane na wystawie obrazy ukazują nie tylko wzniosłe wydarzenia, które zostawiają piętno w zbiorowej świadomości, ale także pokazują, jaki wpływ mają na samego twórcę. Każde dzieło to przykład autorskiego podejścia do kwestii związanych z ludzką egzystencją. Dodatkowo prace cechują się indywidualnym i unikatowym stylem, charakterystycznym dla danego twórcy.

„Fuzja wyobraźni”, którą będzie można niedługo podziwiać w Muzeum Magicznego Realizmu „Ochorowiczówka” prezentuje zbiór prac następujących artystów i artystek:

  • Łukasz Milak-Kalinowski – malarz i rzeźbiarz, czerpiący inspiracje z literatury, obserwacji otoczenia oraz muzyki,
  • Monika Krzymińska-Śluborska – artystka specjalizująca się w malarstwie realistycznym i surrealistycznym,
  • Anna Pietruś-Bral – zajmująca się projektowaniem graficznym, ilustracją, malarstwem, jak również edukacją,
  • Paweł Sadowski – malarz, który swoje główne inspiracje skupia wokół zagadnień związanych z naukami ścisłymi i społecznymi,
  • Diana Żarów – artystka, która w swojej twórczości nawiązuje do nurtów surrealizmu, realizmu magicznego oraz symbolizmu,
  • Justyna Koziczak – tworząca w nurcie surrealistycznym, w swoich dziełach konfrontuje człowieka z różnymi potworami lub osobliwymi stworzeniami, które uosabiają lęki i trudności, z którymi na co dzień musi mierzyć się człowiek,
  • Katarzyna Spychalska – artystka, której prace przenoszą odbiorcę w podróż po surrealistycznych wymiarach jej wyobraźni,
  • Krzysztof Polaczenko – malarz, czerpiący inspiracje bezpośrednio z obserwacji otaczającego go świata, przedstawia rzeczywistość w sposób surrealistyczny.

Wernisaż otwierający wystawę „Fuzja wyobraźni” odbędzie się 5 sierpnia o godz. 18:00. Prace artystów tworzących w nurcie fantastycznym będzie można podziwiać w Muzeum Magicznego Realizmu „Ochorowiczówka” do końca sierpnia 2023 roku. To niepowtarzalna okazja do bliższego zapoznania się z niezwykle fascynującym kierunkiem w sztuce, jakim jest malarstwo surrealistyczne i doświadczenia na własnej skórze, czym jest prawdziwa „fuzja wyobraźni”.