Hans Bellmer

Recommend
Udostępnij
Tagged in
Biografia
Bellmer urodził się 13 marca 1902 roku w Katowicach. W 1923 roku rozpoczął naukę w berlińskiej Wyższej Szkole Technicznej. Był rzeźbiarzem, malarzem, fotografem i grafikiem. Znany jest głównie ze swoich plastycznych realizacji lalek, które w nienaturalny sposób modyfikował. Własnoręcznie konstruowanym i angażowanym w sceny manekinom, za medium obserwujące i komentujące posłużyła Bellmerowi fotografia. W 1938 w Berlinie anonimowo wydał własnym nakładem książkę „Lalka” („Die Puppe”), zawierającą 10 czarno-białych fotografii lalki zaaranżowanych w serie „tableaux vivants” („żywych obrazów”). Krótko przed wojną, ze względu na naciski polityczne i brak akceptacji dla jego twórczości, przeniósł się do Paryża, gdzie przyłączył się do surrealistów. Hans Bellmer był aktywny zawodowo aż do lat sześćdziesiątych dwudziestego wieku. Zmarł w Paryżu 23 lutego 1975 roku.