Kacper Bożek

Recommend
Udostępnij
Tagged in
Biografia
Urodził się w roku 1974 w Krakowie. Ukończył  Liceum Sztuk Plastycznych im. Antoniego Kenara w Zakopanem oraz Wydział Grafiki krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych.  Pracę dyplomową zrealizował pod opieką prof. Stanisława Wejmana w pracowni miedziorytu i litografii. Zajmuje się grafiką warsztatową i rysunkiem. Posługuje się takimi technikami graficznymi, jak akwaforta, akwatinta i mezzotinta. Cechą wspólną tworzonych przez niego grafik jest kreowanie opowieści, wielowątkowych historii, bez wyraźnych granic początku i końca, a skłaniających bardziej do indywidualnych poszukiwań znaczeń i sensu. Artysta inspiruje się czasami średniowiecza.  Artysta jest laureatem m. in. takich nagród, jak: prestiżowa nagroda Leonardo Sciascia Prize Amateur d’Estampes w Mediolanie z 2012 roku, Nagroda Specjalna w konkursie ZPAP „Grafika miesiąca” z 2008 roku, Grafika Roku i Grand Prix za „Milites Templi” z 2002 roku, czy Stypendium Twórcze Miasta Krakowa z 2003 roku.