Wystawa malarstwa Martty Węg „Droga. Przystanek Wisła.”

Artystka poprzez swe pejzaże odważnie buduje indywidualny świat, którego cechą jest subtelna poetyka, wyrafinowanie kolorów i pewnego rodzaju nostalgia właściwa poetom.

Delikatność, łagodność, wyczuwalny szacunek dla przyrody i istoty ludzkiej to cechy malarstwa Martty Węg. Relacje między człowiekiem a rzeczywistością, naturą a cywilizacją, to temat absorbujący energię i umysł artystki. W Jej pracach widzimy dbałość o piękno kompozycji i harmonię światła oraz uczciwość w szukaniu własnej prawdy artystycznej.

Martta Węg ukończyła Europejską Akademię Sztuk w Warszawie, wielokrotnie nagradzana, jest autorką kilkudziesięciu wystaw indywidualnych w Polsce i za granicą, brała udział w ponad 120 wystawach zbiorowych krajowych i zagranicznych, a jej obrazy znajdują się w kolekcjach prywatnych w kraju i poza jego granicami.

Prace Martty Węg można oglądać w muzeum do końca marca, a finisaż wystawy odbędzie się 26 marca (sobota) o godzinie 17:00 – serdecznie zapraszamy!